Điều khoản và Điều kiện

Tại reverseimagesearch.org, chúng tôi đảm bảo quyền riêng tư của những người dùng có giá trị và bảo vệ sự tin tưởng mà họ đặt vào chúng tôi. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình và thực hiện các biện pháp thích hợp để cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất và an toàn. Tại đây, chúng tôi đang chia sẻ những thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Bảo mật Hình ảnh và Phương tiện

Tất cả các hình ảnh được tải lên trên công cụ này không bao giờ được chia sẻ với cơ sở dữ liệu của bên thứ ba trong mọi trường hợp. Các thuật toán nâng cao của chúng tôi đảm bảo rằng không ai có thể vi phạm bảo mật và có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn vì bất kỳ lý do gì. Điều quan trọng cần làm rõ ở đây là chúng tôi sẽ không chia sẻ, sử dụng hoặc lưu hình ảnh bạn tải lên trên nền tảng của chúng tôi để thực hiện tìm kiếm hình ảnh ngược lại. Tất cả dữ liệu bạn tải lên trên nền tảng này sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi trong vòng vài phút.

Reverseimagesearch.org bảo mật dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân mà bạn cung cấp trên máy chủ của chúng tôi trong một môi trường được bảo vệ, có trật tự tốt, được bảo vệ khỏi truy cập, sử dụng hoặc hack bất hợp pháp. Không cần phải lo lắng về tính riêng tư của thông tin của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Giới hạn của Tìm kiếm Hình ảnh Đảo ngược

Tìm kiếm hình ảnh ngược có thể không xác định được những người có trong hình ảnh. Ngoài ra, nó có thể hiển thị kết quả không chính xác khi tìm các hình ảnh tương tự. Một vấn đề lớn khác thường liên quan đến tìm kiếm hình ảnh ngược là sự phức tạp của việc thêm siêu dữ liệu. Ngoài ra, kiểu tìm kiếm này vẫn chưa được nhiều người sử dụng, vì tìm kiếm bằng cách gõ từ khóa đang là mốt. Hơn nữa, những hình ảnh được hiển thị bởi Google đều có bản quyền. Bạn có thể không nhận được kết quả cần thiết, vì nhiều cơ sở dữ liệu không được Google lập chỉ mục.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy có bất kỳ sự mơ hồ nào với hiệu suất của công cụ của chúng tôi, bạn có thể trực tiếp cho chúng tôi biết. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ vấn đề nào với chức năng của tiện ích, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét vấn đề ngay lập tức.

Sửa đổi trong Tuyên bố

Tại reverseimagesearch.org, chúng tôi cố gắng hết sức để cung cấp các tiện ích tốt nhất cho người dùng và vì mục đích này, chúng tôi tiếp tục cập nhật các dịch vụ của mình và các điều khoản sử dụng của họ. Vì vậy, nếu bạn muốn có được kết quả tốt nhất, bạn nên thỉnh thoảng xem lại các điều khoản và điều kiện để làm quen với các bản cập nhật mới nhất.

Tìm kiếm bằng hình ảnh

Đây là một công cụ tìm ảnh siêu nhanh có thể tìm thấy các ảnh tương tự trong vài giây.

Theo chúng tôi
Bản tin